Kirjat

Astrologian Lähteillä on on korjattu ja uudistettu painos v.2014 julkaistusta Astrologian oppaasta. Se opastaa lukijan matkalle astrologian maailmaan. Teksti on selkeää ja helposti omaksuttavaa; opit astrologian alkeet sekä jäsennät ja syvennät jo opittua tietoa. Astrologinen tietous etenee loogisesti; ensin perehdytään tulkinnan perusteisiin käymällä läpi astrologisen kartan rakenteet sekä eri osa-alueet; eläinradan merkit, planeetat ja huoneet. Opit myös erottamaan progressiivisen- ja peruskartan kuun ja kuunvaiheen. Lopuksi päädytään kokonaisvaltaiseen tulkintaan. Läpi kirjan seikkailee fiktiivinen Elli Esimerkki, jonka kartan avulla havainnollistetaan astrologista tulkintaa. Lisäksi kirjassa on esitelty useiden karttojen avulla opittavaa asiaa. Astrologian lähteillä sopii sekä itseopiskeluun että kurssikirjaksi.
Tositarina sukupolvien yli kertaantuvasta menneisyyden taakasta, johdatuksesta ja eheytymisestä.