Sosiaalinen hyvinvointi

Tein vuonna 1998 suunnitelman, että opiskelisin 10 vuotta. Kyllä siinä ajassa minusta joku tulee, ajattelin. Olin tuolloin 29 -vuotias kahden lapsen yksinhuoltaja vailla minkäänlaista ammattia. Aloitin pohjalta; kävin vuoden Lahden kansanopiston peruskoululinjan, jonka jälkeen hain Tiirismaan lukioon ja josta kirjoitin vuonna 2002. Muutaman vuoden ihmettelyn jälkeen ”mikä minusta tulisi isona” ystäväni totesi, että minusta tulisi hyvä sosionomi. Mitä sosionomit tekevät työkseen hämmästelin kummastuneena kuullessani ensimmäistä kertaa moisen ammatin. Vuonna 2005 hain Helsingin yliopistoon lukemaan filosofiaa, ja samalla myös Lahden ammattikorkeakouluun sosiaalipedagogiikkaa. Halusin filosooviksi, minusta tulikin sosionoomi. Rakastan edelleen totuutta (eng. philosophy*), mutta ymmärrän myös kuinka ympäristö sosiaalisena* vaikuttajana muovaa ihmistä.

Valmistuin 2008, opinnäytetyöni tein parityönä aiheesta sanasta ”välitila”, jolle 4 nuorta antoi merkityksiä sanoin ja kuvin.

Niin minusta tuli sosiaalialan ammattilainen.

Otteita opinnäytetyöstäni

*Latinalainen philosophia, kreikkalaisesta sanasta philosophia "tiedon rakkaus, viisauden tavoittelu; systemaattinen tutkiminen", sanoista philo- "rakastaminen" + sophia "tieto, viisaus", sanoista sophis "viisaa, oppinut;" tuntematonta alkuperää oleva sana [Beekes].

*Latinankielinen socius "seuralainen, liittolainen, kumppani, kaveri, jakaja" sanoista PIE *sokw-yo-, juuren *sekw- (1) "seurattava".

Lähde