Olen Johanna Karpov, ammatiltani astrologi, sosionomi(AMK) ja tammikuussa 2023 valmistunut homeopaatti.

Voit varata minulle ajan numerosta 041-5021669.

Minulla on kolme ammattinimikettä, joista jokainen tähtää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden lakiin

4 § Ammattieettiset velvollisuudet

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Astrologia edistää itsetuntemusta!